Szerzőink figyelmébe

Szerzőink figyelmébe

A publikálás folyamata 

A publikálás folyamatát szemléltető áttekintő ábra itt érhető el.

 1. A szerző elküldi kéziratát az osvenyekfolyoirat@gmail.com címre. A folyóiratba kizárólag olyan anyagokat (színvonalas egyetemi dolgozatokat, OTDK-pályamunkákat, cikkeket stb.) várunk, amelyeket korábban még nem publikáltak, és amelyeknek jelenleg sincs folyamatban a megjelenésük más kiadványokban. A benyújtott kéziratokkal kapcsolatos megkötéseket a stíluslap tartalmazza.

 2. A szerkesztőség értesíti a szerzőt a kézirat beérkezéséről. Ezt követően a szerző és a szerkesztők egyeztetik, hogy (igény esetén) a Funkcionális nyelvészeti diákműhely melyik ülésén, illetve pontosan milyen időpontban kerülhet sor a kézirat megvitatására.

 3. Az előre egyeztetett műhelyülésen a műhely tagjai és a szerző műhelyvitát tartanak a kéziratról, annak erős és gyenge pontjairól, az esetleges módosításokról, továbbvezető gondolatokról. A szerző és a szerkesztőbizottság tagjai egyeztetik a kézirat módosításának határidejét.

 4. A szerző a műhelyvitán elhangzottak alapján a megbeszélt határidőre átdolgozza a kéziratot, majd a javított kéziratot elküldi a szerkesztőségnek.

 5. A szerkesztőség ezt követően két anonim lektornak továbbítja az ugyancsak anonimizált kéziratot.

 6. A lektorok elbírálják a kéziratot (az elbírálás folyamata átlagosan kb. egy hónapot vesz igénybe), majd bírálataikat megküldik a szerkesztőségnek.

 7. A bírálatok fényében a szerkesztőbizottság dönt a kézirat elfogadásáról vagy elutasításáról, majd értesíti a szerzőt a döntésről, egyúttal megküldi neki az anonim bírálatokat.

 8. Publikálásra elfogadott anyagok esetében a szerző a bírálatok alapján módosítja és a folyóirat szerkesztési útmutatójához igazítja kéziratát. Ezt követően visszaküldi a szöveget a szerkesztőségnek.

 9. A szerkesztőség előkészíti a kéziratot a publikálásra (olvasószerkesztés, korrektúra, tördelés), majd a kész anyagot ismételten visszaküldi a szerzőnek jóváhagyásra.

 10. A szerző ellenőrzi a publikálásra előkészített szöveget.

 11. A publikáció megjelenik az Ösvények folyóirat aktuális számában.

Kis színes 

A kis színes rovatba rövid, 2–5 oldal terjedelmű írásokat várunk. A szerző „kis színesében” bemutathat egy nyelvi érdekességet, problémafelvető jelleggel felhívhatja a figyelmet valamely, eddig még nem tárgyalt jelenségre, vagy akár a szakirodalom alapján rámutathat bizonyos nyelvi jelenségek eltérő megközelítéseire. A rovat egyik fontos célja, hogy teret adjon azoknak a hallgatóknak), akik a kutatási témájukban még nem haladtak annyira előre, hogy abból tanulmányt tudjanak megjelentetni.