Impresszum

Impresszum

Impresszum

Az ELTE DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ Diákműhelyének online folyóirata

Felelős szerkesztők: Mayer Péter, Szlávich Eszter

Szerkesztőbizottság:
Tolcsvai Nagy Gábor (a szerkesztőbizottság elnöke),
Horváth Péter, Hrenek Éva, Imrényi András, Krizsai Fruzsina, Kugler Nóra, Simon Gábor, Tátrai Szilárd

Technikai szerkesztők: Hrenek Éva, Mayer Péter, Roskó Mira, Szlávich Eszter

Korábbi szerkesztők: Hrenek Éva (2018–2020), Takács Edit (2012–2016), Horváth Péter (2017)

 

A kiadásért felelős: Az ELTE BTK dékánja

A kiadás székhelye és a szerkesztőség címe: H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

 

 

ISSN-szám: 2063-6032