Címlap

Bemutatkozás

Az Ösvények az ELTE DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ online hallgatói folyóirata. Működése ezenkívül az ELTE Funkcionális nyelvészeti diákműhelyéhez is kapcsolódik, így a beérkező tanulmányok abban a kivételes helyzetben vannak, hogy megjelenésüket műhelyvita, ötletbörze előzheti meg, a szerzők számára pedig a publikálás egyúttal a hallgatói kutatóközösséghez való csatlakozás és az együttgondolkodás lehetőségét is megteremti. A folyóirat célja tehát kettős: fórumot biztosít a funkcionális nyelvészet iránt érdeklődő (graduális vagy posztgraduális képzésben részt vevő) hallgatóknak kutatásaik, kutatási eredményeik publikálására, miközben műhelymunkára is ösztönöz. 

A beérkező szövegek három műfaji kategóriába (a tanulmány, a kis színes és az ismertetés kategóriájába) rendeződnek, lehetővé téve, hogy a hallgatók különféle tudományos szövegformák létrehozásában szerezzenek jártasságot. 

Az Ösvények elnevezés – többek között a ‘mentális ösvény’ metaforát is felidézve – a lehetséges gondolatmenetek és gondolkodásmódok sokféleségére utal, hiszen a folyóirat a nyelvészet bármely területéről fogad a funkcionális szemlélettel összefüggésbe hozható színvonalas, egyetemi hallgatók által írt dolgozatokat.

A publikálásra szánt kéziratokat az osvenyekfolyoirat@gmail.com címre várjuk. 

A folyóirat évente egy alkalommal jelenik meg. A május 31. előtt beérkező anyagok (pozitív elbírálás esetén) az adott évfolyam lapszámában, az ezt követően megküldött szövegek a következő évi lapszámban kapnak helyet.