Aktuális

Friss hírek

Közérdekű információk

Ösvények 2017. 1. szám PDF Nyomtatás E-mail

 

TANULMÁNYOK

Ballagó Júlia: A szociokulturális szituáltság az egyetemi oktató és hallgató közötti diskurzusokban

Hrenek Éva: A funkcióigei jelentés az ad ige jelentésrendszerében

Imre Petra: A SZERELEM megkonstruálása populáris és alternatív dalszövegekben

Krizsai Fruzsina: Halotti búcsúztatók funkcionális nyelvészeti elemzése

 

KIS SZÍNES

Horváth Péter: A tulajdonnevek metaforikus kiterjesztésének két módja

 

A tanulmányokat és a cikkeket lektorálta: Csatár Péter, Domonkosi Ágnes, Kugler Nóra, Ladányi Mária, Simon Gábor, Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor

A szövegeket gondozta: Bakó Judit, Horváth Péter, Kugler Nóra, Szűcs Gábor

 
Ösvények 2013. 1. szám PDF Nyomtatás E-mail

 

TANULMÁNYOK

Takács Edit: Az események ábrázolásának lehetőségei a tárggyal összefüggésben

 

CIKKEK

Kaposi Krisztina: Metonímiák a szerzői önreprezentáció szolgálatában – A Syrena-kötet elöljáróbeszédének metonímiái kognitív stilisztikai keretben

Nagy Lajos: A már kifejezés szerepe ha kötőszós tagmondatokban

 

KIS SZÍNES

Horváth Péter: A társas viszonyok egyenlőtlen nyelvi megkonstruálásának néhány példája

 

SZEMLE

Hart, Christopher (szerk.): Critical Discourse Studies in Context and Cognition (ismerteti Petykó Márton)

Pütz, Martin – Sicola, Laura (szerk.): Cognitive processing in second language acquisition (ismerteti Kajdi Alexandra)

 

A tanulmányokat és a cikkeket lektorálta: Haader Lea, Imrényi András, Kugler Nóra, Laczkó Krisztina és egy anonimitását kérő lektor

A szövegeket gondozta: Bagó Sarolta, Eged Enikő, Hrenek Éva és Józsa Bernadett

 
Ösvények 2012. 2. szám PDF Nyomtatás E-mail

 

TANULMÁNYOK

Horváth Péter: Absztrakt rendszerek és történelmi személyiségek – a történelem szereplőinek metaforikus és metonimikus reprezentációi magyar történelemkönyvekben

 

CIKKEK

Evellei Kata: Az el igekötő pejoratív jelentései

Hrenek Éva: Igekötők irányjelentésének metaforizálódása – a ki, a be és a bele igekötők kapcsán

 

KIS SZÍNES

Kajdi Alexandra: „Színes világ” – néhány gondolat a sötét pillantásokat vet valakire és a give somebody a black look kontrasztív vizsgálatához

Varga Mónika: Rímes abszurd játék

 

SZEMLE

Nathan, Geoffrey S.: Phonology. A cognitive grammar introduction (ismerteti Petykó Márton)

 

A tanulmányokat és a cikkeket lektorálta:

 

Támogatók

elte cimer ff fejlechez

eltebtkhoklogo

Látogatók

Az oldalt eddig ennyien látták:26464