Reinhart Koselleck: Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája Nyomtatás E-mail
Írta: Tokai Dóra   
Tartalomjegyzék
Reinhart Koselleck: Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája
A kötet keletkezési körülményei
Az elméletről és a módszerről
A három rész: az Elműlt idő súlypontjai
Összefoglalás
Minden oldal

Reinhart Koselleck: Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája

Ford.: Hidas Zoltán, Szabó Márton. Atlantisz, Budapest, 1979/2003.

Reinhart Koselleck (Görlitz, 1923. április 23. – Bad Oeynhausen, 2006. február 3.) munkássága a történelemtudomány területén kiemelkedő a 20. században. Kutatásaiban nyelvészeti, konkrétabban szemantikai szempontokat is érvényesített, amikor az általa vizsgált fogalmak társadalmi-politikai meghatározottságáról és történeti változásairól számolt be (Szabó 1998: 55). Egyes észrevételei átfedést mutatnak a kognitív nyelvészet bizonyos területeivel, ezért a kötet bemutatása során leginkább a közös kapcsolódási pontok lesznek kiemelve.

Elsőként Koselleck tanulmányainak elméleti keretét és módszertani megfontolásait foglaljuk össze röviden, mivel a szerző különböző szempontokat érvényesít elemzései során. A három főbb fejezet közül a harmadik részt tárgyaljuk részletesebben, amely az Adalékok a történelmi tapasztalatváltozás szemantikájához címet viseli. Ebben a részben Koselleck nyelvpragmatikai és antropológiai szempontokat helyez előtérbe a történeti idők szemantikáján belül: megismerhetjük részletesebben az aszimmetrikus ellenfogalmak elméletét, a „felgyorsult” fogalmakat, illetve a tér, az idő és egyéb tényezők összjátékának a fogalmak dinamikus változásában játszott szerepét. Ezeknek a sajátosságoknak megfelelő alapozást ad az első két fejezet rövid bemutatása is, amelyek a történeti idő fogalmát és vizsgálatának módszertani lehetőségeit taglalják.

A tanulmányok – nyitott szellemiségük következtében – rugalmasan, több dimenzióban és nézőpontból elemzik a történelmi időket a fogalomtörténeti változásokon keresztül, amelyek szorosan összefüggnek szociokulturális tényezőkkel. Ezeknek a szempontoknak köszönhetően Koselleck elgondolásai korrelálnak a kognitív nyelvészettel, és esetenként megfontolandó adalékokkal is szolgálhatnak.

 


 

Támogatók

elte cimer ff fejlechez

eltebtkhoklogo

Látogatók

Az oldalt eddig ennyien látták:33241